بانک های بخش نشتا PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 09 May 2010 10:37

 

بانک ها،تعاونی و صندوق قرض الحسنه بخش نِشتا

بانک ملی

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924664533-3533    فکس:       کد بانک:   9849         

بانک رفاه کارگران

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662379 -2380-2770  فکس:       کد بانک:  866          

بانک کشاورزی

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924662995    فکس:       کد بانک:  2480          

بانک صادرات

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924662476-3486     فکس:       کد بانک:  277          

بانک ملت

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662840-4662340   فکس:       کد بانک:  4/5760          

بانک تجارت

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:01924663459-4663429     فکس:       کد بانک:   9830         

بانک سپه

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924664851  فکس: 01924663159    کد بانک:  2125

بانک صادرات شعبه روستایی کترا

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- روستای کترا- داخل بازار

شماره تماس:  01924762250-4763505   فکس:       کد بانک:    647        

تعاونی اعتباری وحدت

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:   01924666003  فکس:  01924666003       شماره ثبت: 6497           

مؤسسه قرض الحسنه ولی عصر (عج)

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد – طبقه همکف پاساژ رنجبر

شماره تماس: 01924662731    فکس:       شماره ثبت:  6